Vì sao Bằng đại học không cần dán ảnh như CMND?

Vì sao Bằng đại học không cần dán ảnh như CMND?

Khác với các loại giấy tờ quan trọng khác của công dân như CMND, Bằng lái xe, hộ chiếu… bằng đại học hiện nay không được dán ảnh. Vì sao lại có sự khác biệt này?

Từ năm 2010, bằng đại học không còn dán ảnh

Cuối năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp đại học kèm theo Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT. Theo đó, mẫu bằng tốt nghiệp đại học được gồm 04 trang, thể hiện các thông tin cơ bản của người được cấp bằng và loại bằng cấp… nhưng không quy định phải dán ảnh trên trang 2.

Theo đó, từ năm 2010, các trường đại học bắt đầu cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo mẫu mới và không còn dán ảnh trên bằng. Hiện nay, Thông tư 22/2009/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực, thay thế bằng Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT. Tại Thông tư hiện hành này cũng không yêu cầu bằng đại học phải dán ảnh.

Sở dĩ bằng đại học không cần dán ảnh là bởi đây là loại bằng cấp giá trị vĩnh viễn nên không thể quản lý bằng ảnh, trong khi đó, các loại giấy tờ tùy thân của công dân như hộ chiếu, CMND chỉ có thời hạn trong một thời gian nhất định (10 – 15 năm) và phải đổi lại nên có thể quản lý bằng ảnh.

Ngoài ra, về bản chất, bằng đại học không phải là loại giấy tờ chứng minh nhân thân như CMND hay hộ chiếu mà chỉ là văn bằng ghi nhận trình độ đào tạo của người học. Do đó, việc dán ảnh được cho là không cần thiết.

Thêm bình luận

Call Now Button